Thursday, 8 December 2011

SENARAI FAIL PRASEKOLAH

01 FAIL JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN
02 FAIL INVENTORI
03 FAIL PENCERAPAN-P&P
                                        -PENGURUSAN KELAS

04 REKOD RANCANGAN MENGAJAR
05 FAIL STOK BAHAN BASAH DAN KERING
06 REKOD TUGASAN PPM
07 FAIL SURAT PEKELILING DAN SURAT SIARAN
08 FAIL KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
09 FAIL PENGURUSAN KEWANGAN(PCG,MAKAN DAN KO)
10 PENGGUNAAN ICT
11 PENYELANGGARAAN STOR
12 KELUAR MASUK MURID
13 REKOD PERGERAKAN GURU DAN PPM
14 MINIT MESYUARAT
15 SURAT KELUAR/MASUK'
16 REKOD PELAWAT
17 PROGRAM TAHUNAN
18 REKOD KEDATANGAN
19 PORTFOLIO MURID
Nota :
Semua fail mestilah disediakan dalam fail kulit keras berwarna putih
No comments: