Tuesday, 6 December 2011

CARA MENGUMPUL MAKLUMAT(EVIDENS)

MENTAKSIR
  1. Pemerhatian
  • Tingkah laku -Mengurus diri
                              -Bermain bersama rakan
     2. Interaksi
  • Aktiviti- bacaan
                     - nyanyian

                     -main peranan dll lagi

    3.Proses dan hasil kerja
  • Diperhati dan dinilai-lukisan
                                       -buku skrap
                                     
                                       -lembaran kerja dll lagi


MEREKOD
  1. Senarai semak
  2. Rekod Anekdot
  3. Rekod Berterusan
Melalui data yang telah direkod analisis dan interpretasi maklumat perlu dilakukan.
Maklumat yang diperolehi daripada pemerhatian yang sistematik direkodkan dan dikumpulkan dalam portfolio sebagai rujukan yang menunjukkan kemajuan,kekuatan,konsep dan kemahiran yang mereka kuasai.

No comments: