Thursday, 8 December 2011

PERANAN DAN TUGAS GURU PRASEKOLAH

1.PENGURUSAN KURIKULUM PRASEKOLAH
  • menyediakan rancangan tahunan
  • menyediakan rancangan harian
  • pelaksana p&p prasekolah
  • membuat pentaksiran murid
2.PENGURUSAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH
  • merancang takwim tahunan
  • pengurusan sukan dan motivasi murid
  • merancang dan melaksana aktiviti rekreasi
3.PENGURUSAN PRASARANA
  • mewujudkan suasana kelas yang kondusif
  • mewujudkan persekitaran pembelajaran bilik darjah yang selamat.
4.PENGURUSAN KEWANGAN
  • membuat anggaran belanja mengurus (ABM peruntukan tahunan prasekolah)

No comments: